Novice

Seminarja AER na temo kohezijskih sredstev in zelenega okrevanja

19.05.2021

Skupščina evropskih regij (AER) organizira dva zanimiva spletna seminarja, ki se ju lahko udeležite. 1. V sredo, 26. maja med 10:30 in 12:30, bo potekal posvet na temo s področja kohezijskega sklada in sklada za razvoj podeželja (v okviru ESRR) V luči priprave regij na učinkovito črpanje sredstev EKP in NOO v prihodnjih letih so … Continue reading “Seminarja AER na temo kohezijskih sredstev in zelenega okrevanja”

preberi več

Konstitutivna seja Razvojnega sveta KRVS za obdobje 2021-2027

06.05.2021

Ob začetku novega programskega obdobja evropske kohezijske politike 2021-2027 so člani na konstitutivni seji v Krškem: -se seznanili z delom predhodne sestave razvojnega sveta v letu 2020, s pregledom ključnih aktivnosti v celotnem obdobju 2014-2020, -izvolili novega predsednika, ki je župan Mestne občine Maribor, g. Arsenovič, -se seznanili s stanjem izvajanja mehanizma dogovora za razvoj … Continue reading “Konstitutivna seja Razvojnega sveta KRVS za obdobje 2021-2027”

preberi več

Komuniciranje in promocija v okviru evropske kohezijske politike 2021-2027

22.04.2021

Z letom 2021 smo formalno vstopili v novo finančno perspektivo, kljub dejstvu, da smo še globoko v izvajanju perspektive 2014-2020. Vedno bolj pomemben vidik izvajanja evropske kohezijske politike postaja njeno komuniciranje.  Regulativni okvir za komuniciranje na področju kohezijske politike se je skozi programska obdobja postopoma razvijal, od preprostih zahtev po obveščanju javnosti do obveznosti, ki … Continue reading “Komuniciranje in promocija v okviru evropske kohezijske politike 2021-2027”

preberi več

Objavljeno Poročilo o izvajanju EKP 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2020

29.03.2021

Vlada RS je 66. redni seji 24. marca sprejela Poročilo o izvajanju EKP 2014-2020 do konca decembra 2020 in ga poslala Državnemu zboru RS. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko od januarja 2014 do konca decembra 2020 izdala za 3,2 milijarde evrov oziroma za 104 odstotke razpoložljivih sredstev (EU del) odločitev o podpori … Continue reading “Objavljeno Poročilo o izvajanju EKP 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2020”

preberi več

Zavezništvo za kohezijo (#Cohesion Alliance): poziv nacionalnim vladam, da regije in mesta vključijo v pripravo načrtov za okrevanje po pandemiji COVID-19 ter preprečijo razkorak zaradi cepiv v Evropi.

24.03.2021

Zavezništvo za kohezijo ( #Cohesion Alliance ) – vseevropsko zavezništvo 12 000 podpisnikov , ki se zavzemajo za močnejšo kohezijsko politiko po letu 2020 – pred zasedanjem Evropskega sveta poziva države članice, naj sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi oblastmi pri oblikovanju, izvajanju in upravljanju nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Poziva tudi nacionalne parlamente, naj čim prej ratificirajo sklep … Continue reading “Zavezništvo za kohezijo (#Cohesion Alliance): poziv nacionalnim vladam, da regije in mesta vključijo v pripravo načrtov za okrevanje po pandemiji COVID-19 ter preprečijo razkorak zaradi cepiv v Evropi.”

preberi več

REGHUB 2.0 uradno predstavljen

04.03.2021

REGHUB, okrajšava za Regional Hubs oz. Mrežo regionalnih središč, je bil v sredo, 3. marca 2021, uradno predstavljen. Pilotna faza RegHub projekta, ki je potekala v letih 2019 in 2020, je s prizadevnostjo njenih članov, predstavnikov regionalnih institucij, in kvalitetno pripravljenimi odzivi na izvajanje EU politike na poddržavni ravni, dosegla nadaljevanje projekta kot RegHub 2.0 … Continue reading “REGHUB 2.0 uradno predstavljen”

preberi več

Spletni sestanek s SVRK na temo sodelovanja pri pripravi Sporazuma o partnerstvu

11.02.2021

SVRK je 10. februarja z začetkom ob 10:30 uri s predstavniki delovne skupine Razvojnega sveta KRVS organiziral seznanitveni sestanek s stanjem programiranja programskih dokumentov finančne perspektive Evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027. Osnutek Sporazuma o partnerstvu, ki je predstavljal vsebinsko osredotočenje, prilagamo. 210122_PS ZA EK 22.1.2021

preberi več

Odziv RS KRVS na osnutek Sporazuma o partnerstvu

04.02.2021

Na podlagi predstavitve osnutka, ki jo je SRVK organiziral 10. februarja za člane delovne skupine RS KRVS, so bili člani RS KRVS povabljeni k posredovanju predlogov in dopolnitev na osnutek odziva RS KRVS. Na podlagi prejetih predlogov smo v petek, 26. februarja na SVRK posredovali uradni odgovor RS KRVS, ki je dostopen tu.

preberi več

EU kohezijska politika: lansiranje prenovljenega EU SPI 2020 kazalnika (kazalnik družbenega napredka)

02.12.2020

V okviru kohezijske politike, ki je glavna naložbena politika EU, se letno s 50 milijardami € spodbuja rast in izboljšuje kakovost življenja v vseh regijah EU, zlasti v manj razvitih regijah. Glavni kazalnik za dodeljevanje sredstev je trenutno BDP. Pred desetletjem je GD REGIO razvil dodatni indeks regionalne konkurenčnosti, da bi regijam pomagal prepoznati njihove … Continue reading “EU kohezijska politika: lansiranje prenovljenega EU SPI 2020 kazalnika (kazalnik družbenega napredka)”

preberi več

Osnutek pokrajinske zakonodaje je nared

10.11.2020

Strokovna skupina pod vodstvom izr. prof.  dr. Boštjana Brezovnika je pripravila osnutek pokrajinske zakonodaje, s katero predlaga teritorialno členitev Republike Slovenije na 8-10 pokrajin s posebnim statusom Ljubljane in Maribora. Poleg tega je pripravljen osnutek ureditve pravnega statusa pokrajine, njenih nalog in organizacije, sodelovanje prebivalcev pri odločanju, urejanje financiranja pokrajin,… Več o postopku in sodelovanju … Continue reading “Osnutek pokrajinske zakonodaje je nared”

preberi več
Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)