en_USsl_SI
Novice

Zavezništvo za kohezijo (#Cohesion Alliance): poziv nacionalnim vladam, da regije in mesta vključijo v pripravo načrtov za okrevanje po pandemiji COVID-19 ter preprečijo razkorak zaradi cepiv v Evropi.

24.03.2021

Zavezništvo za kohezijo ( #Cohesion Alliance ) – vseevropsko zavezništvo 12 000 podpisnikov , ki se zavzemajo za močnejšo kohezijsko politiko po letu 2020 – pred zasedanjem Evropskega sveta poziva države članice, naj sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi oblastmi pri oblikovanju, izvajanju in upravljanju nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Poziva tudi nacionalne parlamente, naj čim prej ratificirajo sklep … Continue reading “Zavezništvo za kohezijo (#Cohesion Alliance): poziv nacionalnim vladam, da regije in mesta vključijo v pripravo načrtov za okrevanje po pandemiji COVID-19 ter preprečijo razkorak zaradi cepiv v Evropi.”

preberi več

REGHUB 2.0 uradno predstavljen

04.03.2021

REGHUB, okrajšava za Regional Hubs oz. Mrežo regionalnih središč, je bil v sredo, 3. marca 2021, uradno predstavljen. Pilotna faza RegHub projekta, ki je potekala v letih 2019 in 2020, je s prizadevnostjo njenih članov, predstavnikov regionalnih institucij, in kvalitetno pripravljenimi odzivi na izvajanje EU politike na poddržavni ravni, dosegla nadaljevanje projekta kot RegHub 2.0 … Continue reading “REGHUB 2.0 uradno predstavljen”

preberi več

Spletni sestanek s SVRK na temo sodelovanja pri pripravi Sporazuma o partnerstvu

11.02.2021

SVRK je 10. februarja z začetkom ob 10:30 uri s predstavniki delovne skupine Razvojnega sveta KRVS organiziral seznanitveni sestanek s stanjem programiranja programskih dokumentov finančne perspektive Evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027. Osnutek Sporazuma o partnerstvu, ki je predstavljal vsebinsko osredotočenje, prilagamo. 210122_PS ZA EK 22.1.2021

preberi več

Odziv RS KRVS na osnutek Sporazuma o partnerstvu

04.02.2021

Na podlagi predstavitve osnutka, ki jo je SRVK organiziral 10. februarja za člane delovne skupine RS KRVS, so bili člani RS KRVS povabljeni k posredovanju predlogov in dopolnitev na osnutek odziva RS KRVS. Na podlagi prejetih predlogov smo v petek, 26. februarja na SVRK posredovali uradni odgovor RS KRVS, ki je dostopen tu.

preberi več

EU kohezijska politika: lansiranje prenovljenega EU SPI 2020 kazalnika (kazalnik družbenega napredka)

02.12.2020

V okviru kohezijske politike, ki je glavna naložbena politika EU, se letno s 50 milijardami € spodbuja rast in izboljšuje kakovost življenja v vseh regijah EU, zlasti v manj razvitih regijah. Glavni kazalnik za dodeljevanje sredstev je trenutno BDP. Pred desetletjem je GD REGIO razvil dodatni indeks regionalne konkurenčnosti, da bi regijam pomagal prepoznati njihove … Continue reading “EU kohezijska politika: lansiranje prenovljenega EU SPI 2020 kazalnika (kazalnik družbenega napredka)”

preberi več

Osnutek pokrajinske zakonodaje je nared

10.11.2020

Strokovna skupina pod vodstvom izr. prof.  dr. Boštjana Brezovnika je pripravila osnutek pokrajinske zakonodaje, s katero predlaga teritorialno členitev Republike Slovenije na 8-10 pokrajin s posebnim statusom Ljubljane in Maribora. Poleg tega je pripravljen osnutek ureditve pravnega statusa pokrajine, njenih nalog in organizacije, sodelovanje prebivalcev pri odločanju, urejanje financiranja pokrajin,… Več o postopku in sodelovanju … Continue reading “Osnutek pokrajinske zakonodaje je nared”

preberi več

Webinar s predstavitvijo možnosti koriščenja sredstev REACT-EU, RRF in VFO 21-27

02.11.2020

SVRK bo organizal WEBINARje, v okviru katerih bosta minister g. Zvonko Černač in sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs predstavila možnosti koriščenja sredstev React EU, RRF in VFO 2021-27. Predviden je tudi termin za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija, in sicer 19. 11. 2020 med 14.00 in 16.00 uro. Posamezne razvojne regije bodo imele webinarje s SVRK … Continue reading “Webinar s predstavitvijo možnosti koriščenja sredstev REACT-EU, RRF in VFO 21-27”

preberi več

Spletni seminar programa Interreg SI-AT 2021-27

02.11.2020

Spletni seminar (webinar) v slovenskem jeziku bo potekal: v petek, 13. novembra 2020 od 9.30 do 12.30. Rok za prijavo je 11. november 2020. Cilji spletnega seminarja so:  seznaniti širšo javnost z osnovno usmeritvijo prihodnjega programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027,  predstaviti in razpravljati o možnih ukrepih in razlogih za izbor/neizbor specifičnih ciljev,   povabiti in motivirati udeležence … Continue reading “Spletni seminar programa Interreg SI-AT 2021-27”

preberi več

Javni posvet programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027

02.11.2020

BODITE OBVEŠČENI IN INFORMIRAJTE: SODELUJTE V PRVEM JAVNEM POSVETU / SEIEN SIE INFORMIERT UND INFORMIEREN SIE: NEHMEN SIE AN DER ERSTEN ÖFFENTLICHEN KONSULTATION TEIL Skupina zunanjih strokovnjakov, ki podpira postopek programiranja, je avgusta 2020 pripravila končno poročilo o teritorialni in socio-ekonomski analizi. Na podlagi analize in razprav s predstavniki delovne skupine za programiranje Slovenija-Avstrija 2021-2027 … Continue reading “Javni posvet programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027”

preberi več

REGIOSTARS nagrada za najbolj inovativne regionalne projekte tudi v KRVS

16.10.2020

V okviru Evropskega tedna regij in mest je Evropska komisija razglasila dobitnike nagrad REGIOSTARS 2020. V kategoriji 5: Krepitev vloge mladih v čezmejnem sodelovanju – 30 let programa Interreg (program Srednja Evropa) je zmagal projekt ENERGY@SCHOOL (AT, DE, HR, HU, IT, PL in SI udeleženci). Projekt se je ukvarjal s ključno vlogo mladih pri prehodu … Continue reading “REGIOSTARS nagrada za najbolj inovativne regionalne projekte tudi v KRVS”

preberi več
Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)