Projekt YOUTHopia je regijsko vodena komunikacijska kampanja namenjena komuniciranju evropske kohezijske politike mladim, ki je financirana s strani Evropske Komisije.

Generalni direktorat za regionalno in urbano politiko je objavil medijski razpis, na katerem je uspešno kandidiral AER (Assembly of European Regions), katerega član je tudi Svet KRVS.

Tako je AER vodilni partner projekta YOUTHopia, v projekt pa je vključenih tudi 5 upravičenih partnerjev, in sicer:

  • Razvojni svet KRVS
  • Razvojni svet KRZS
  • Združenje občin Ciper
  • okrožje Donegal (Irska)
  • regija Košice (Slovaška).

Ob tem pa je mednarodni medijski partner projekta  agencija Cafebabel.

Trajanje projekta je zastavljeno od 1.10.2022 do 30.9.2023, pri čemer je usmerjen v ciljno skupino mladih, v starosti od 18 – 30 let.

Cilj projekta YOUTHopia je usmerjen v medijsko vodeno komunikacijsko kampanjo o ozaveščanju mladih o ciljih in možnost iz naslova kohezijske politike, uresničevanja nalog Evropske Komisije in regij pri izvajanju kohezijske politike in spodbujanje dialoga med deležniki, predvsem mladimi in oblikovalci kohezijske politike.

#HotlineCohesion leaflet_East Slovenia