Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija
Trubarjeva 11, 2000 Maribor, Slovenija
T. +386 (0)1 400 31 49

E. brina.lazar@gov.si; urska.jambrovic@gov.si
W. https://vzhodna-slovenija.si