novice

Novica
Regionalni dnevi 2024

Letošnji Regionalni dnevi z naslovom Demografija, kadri, regionalni razvoj so potekali 16. in 17. maja v Novem mestu in so bili organizirani s strani Geografskega inštituta Antona Melika, Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstva za naravne vire in prostor, Slovenskega regionalno razvojnega sklada in Združenja regionalnih razvojnih agencij.

Na predstavitvah in okroglih mizah so bile obravnavane teme trendov na področju demografije in potreb po kadrih, stanje na trgu delovne sile v Sloveniji ter pomembnost ustrezne infrastrukture, ki mlade in ostale zaposlene privabijo v regije.

Dobro obiskanega dogodka se je udeležil državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečko Đurov, ki je povedal, da ministrstvo pripravlja spremembe Zakona o skladnem regionalnem razvoju. Ta bo predstavljal pravno podlago za prenos več nalog na same regije in bo pomembno pripomogel k njihovemu bolj enakomernemu razvoju.

Drugi dan Regionalnih dni je udeležence med drugim nagovoril tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, ki je izpostavil pomen primernih delovnih mest in zadržanja dobrih kadrov v posameznih regijah, saj je to poleg finančnih sredstev ključno za skladen regijski razvoj.

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)