Razvojni svet KRVS se aktivno udejstvuje v mednarodnem prostoru. Tako aktivno sodeluje pri izvajanju mednarodnih projektov, kot tudi s članstvi v mednarodnih organizacijah. To predstavlja dodano vrednost za naše člane in celotnemu regijskemu razvoju Vzhodne kohezijske Regije.

Našim članom nudimo podporo pri iskanju mednarodnih projektnih partnerjev, kot tudi reden in tekoč pomembnih informacij iz mednarodnega prostora za lažje delovanje in prilagajanje na globalne trende in spremembe.

Tako je Svet KRVS včlanjen v Svetu regij (CoR – Committee of Regions), kot tudi v Združenju regij Evrope (AER – Assembly of European Regions).