novice

Novica
Svet KRVS sodeluje v javnih razpravah k pripravi predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija aktivno sodeluje v javnih razpravah k pripravi predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Tako se je predsednik Sveta KRVS, Aleksander Saša Arsenovič, v Kranju v začetku meseca udeležil prve javne razprave, ki je bila predvsem namenjena regijam in Regijskim razvojnim agencijam.

 

15.9.2023 je v okviru Sejma MOS Celje potekala druga javna razprava s predstavniki gospodarstva, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije in drugimi zainteresiranimi iz malih in srednjih podjetij.

Javnih razprav bo do konca leta 2023 več, saj so ciljno usmerjene, da se lahko zajame predloge in ideje za spremembe od vseh deležnikov.

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)