Priložnosti za mlade v okviru evropske kohezijske politike!

Evropska kohezijska politika je glavno investicijsko orodje v EU, ki je eno ključnih orodij za financiranje delovnih mest in rasti, izboljšanje kakovosti življenja državljanov, ustvarjanje solidarnosti, izboljšanje socialne, ekonomske in teritorialne konvergence ter razvoja v regijah EU.Vabimo vas k branju celotne zloženke v okviru projekta YOUTHopia, kjer predstavljamo možnosti za mlade v okviru evropske kohezijske politike, kot tudi predstavljamo dobre prakse na iz partnerskih regij v projektu.

CELOTNA ZLOŽENKA v slovenskem jeziku se nahaja tukaj.