Novice

I. seja Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027

17.03.2023

Predsednik Razvojnega sveta Kohezijska regija Vzhodna Slovenija, se je dne 2.3.2023 udeležil prve seje Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, ki je potekala na Brdu pri Kranju. Člani odbora so se seznanili z vsebinami, ki so pomembne za njihovo delovanje, najpomembneje pa, z merili za izbor operacij EKP 2021 – 2027, … Continue reading “I. seja Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027”

preberi več

Sestanek delovne skupine RS KRVS z ministrom Jevškom

08.09.2022

V petek, 19. 8. 2022 se je v Dvorani Rudolfa Maistra na MO Maribor sestala delovna skupina RS KRVS za pripravo Programa EPK 2021-2027 in, na čelu s predsednikom RS KRVS ter podpredsednikom RS KRVS, posredovala mnenja in pripombe na trenutno različico programa pristojnemu ministru Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dr. … Continue reading “Sestanek delovne skupine RS KRVS z ministrom Jevškom”

preberi več

Člani Razvojnega sveta KRVS podali soglasje k vsebini osnutka Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 – 2027

07.07.2022

Na 5. redni seji Razvojnega sveta KRVS je bila soglasno potrjena vsebina novelirane različice Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 – 2027, ki jo je 29. 6. pripravil SVRK. Na tej osnovi bo v naslednjih tednih potekala priprava Programa EKP za obdobje 2021 – 2027.

preberi več

AER – delovna skupina Rast, delovna mesta in investicije

05.07.2022

Delovna skupina deluje v okviru Konference evrospkih regij (AER). Skupina se je zadnjič sestala decembra lani, temu pa je sledila virtualna razprava 24. 3. 2022 na temo priprave osnutka stališč in sprejem priporočil. Tokratni virtualni sestanek delovne skupine je namenjen podrobnejšemu pregledu aktivnosti delovne skupine in oblikovanju končne verzije osnutka AER stališč do politike okrevanja … Continue reading “AER – delovna skupina Rast, delovna mesta in investicije”

preberi več

Raziskava RegHub – Izrabljeni avtomobili

05.07.2022

S pomočjo vprašalnika RegHub se izvaja raziskava o izvajanju Direktive o izrabljenih vozilih 2000/53/ES. Omenjena direktiva ima naslednje cilje: preprečiti nastajanje odpadkov vozil spodbujati ponovno uporabo, recikliranje in druge oblike predelave izrabljenih vozil in sestavnih delov, da bi se zmanjšalo kopičenje odpadkov (plastika, ogljikovo vlakno, elektronika) in potreba po njihovem odstranjevanju izboljšati okoljsko učinkovitost vse … Continue reading “Raziskava RegHub – Izrabljeni avtomobili”

preberi več

Raziskava Interoperabilnost

05.07.2022

Sekretariat RS KRVS je kontaktna svetovalna točka mreže RegHub. V poletnem času potekata dve raziskavi. Prva, Interoperabilnost, je namenjena zbiranju mnenj za izdelavo priporočil v zvezi z digitalizacijo storitev javne uprave za potrebe nemotenega čezmejnega in medsektorskega zagotavljanja le-teh.  Namen: spodbujati in podpirati izvajanje evropskih javnih storitev s pospeševanjem čezmejne in medsektorske operabilnosti usmerjati javne … Continue reading “Raziskava Interoperabilnost”

preberi več

RegHub Platforma F4F- Virtualna konferenca

05.07.2022

Sekretariat RS KRVS deluje kot svetovalna točka za aktivnosti mreže Evropskega odbora Regij (CoR). Trenutno poteka raziskava o izvajanju evropskega okvira operabilnosti. Namen raziskave je zbrati informacije in jih posredovati kot mnenje Platforme EK “Pripravljeni na prihodnost- F4F”. Oblikovana je strokovna komisija, ki bo pomagala EK pri poenostavitvah zakonodaje EU in zmanjšanju stroškov in so … Continue reading “RegHub Platforma F4F- Virtualna konferenca”

preberi več

VABILO na 5. redno sejo RS KRVS

30.06.2022

Predsednik Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (RS KRVS) sklicuje 5. redno sejo, ki bo v sredo, 6. 7. 2022 v Mariboru v prostorih obnovljenega Sodnega stolpa. Seja je sklicana z namenom obravnave novelirane verzije osnutka Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko Komisijo za obdobje 2021 – 2027. Na seji bodo imenovani tudi člani … Continue reading “VABILO na 5. redno sejo RS KRVS”

preberi več

5. redna seja RS KRVS za obdobje 2021 – 2027

30.06.2022

Sestanek predsednika RS KRVS, g. Arsenoviča, s predsednikom AER (Skupščina evropskih regij) Magnusom Berntssonom

30.06.2021

V sredo, 30. junija je potekal spoznavni sestanek predsednikov RS KRVS in AER. Predsednik AER je izrazil čestitke novemu predsedniku, zaželel vsaj tako učinkovito delo kot do sedaj in podal osnovne informacije o sebi in AER. Predsednik RS KRVS je uvodoma predstavil vlogo in delo nove sestave razvojnega sveta in izzive, ki jih bo potrebno … Continue reading “Sestanek predsednika RS KRVS, g. Arsenoviča, s predsednikom AER (Skupščina evropskih regij) Magnusom Berntssonom”

preberi več
Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)