dogodki

Razvojni svet
Redne seje Razvojnega sveta
redna seja RS KRVS - Pivola pri Hočah, 19.06.2020

V petek, 19. junija 2020 je v dvorani Auditorium Magnum Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli pri Hočah potekala 19. redna seja RS KRVS. 

Na seji so člani obravnavali izzive pri izvajanju mehanizma Dogovor za razvoj regije in se seznanili z izvajanjem Evropske kohezijske politike 2014-2020 ter Odbora za spremljanje.

Poseben vsebinski sklop je bil posvečen majskemu prenovljenemu predlogu Evropske komisije za večletni finančni okvir 2021-2027, vsebinam novega Sklada za pravični prehod in Načrta za okrevanje ter vključevanju sveta v proces načrtovanja. 

Več o seji si lahko preberete v zapisniku in sprejetih sklepih

 

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)