dogodki

Dogodek
RegHub Platforma F4F- Virtualna konferenca

Sekretariat RS KRVS deluje kot svetovalna točka za aktivnosti mreže Evropskega odbora Regij (CoR). Trenutno poteka raziskava o izvajanju evropskega okvira operabilnosti. Namen raziskave je zbrati informacije in jih posredovati kot mnenje Platforme EK “Pripravljeni na prihodnost- F4F”. Oblikovana je strokovna komisija, ki bo pomagala EK pri poenostavitvah zakonodaje EU in zmanjšanju stroškov in so del programa ustreznosti in uspešnosti predpisov REFIT. Platforma F4F želi doseči, da zakonodaja EU ne bi ovirala ljudi in podjetja, zlasti MSP, temveč jim pomagala. Poročevalka Evropskega odbora regij, Anne Karjalainen potrebuje informacijo o izzivih , s katerimi se soočajo naši deležniki, lokalni in regionalni organi pri uresničevanju in nemotenem čezmejnem in medsektorskem zagotavljanju javnih storitev. Anketni vprašalnik lahko zainteresirani deležniki izpolnijo do vključno 5. 8. 2022. Vprašalnik je na voljo v slovenskem jeziku na naslednji povezavi: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegHubvprasalnikInteroperabilnost?surveylanguage=SL

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)