novice

Novica
Raziskava RegHub – Izrabljeni avtomobili

S pomočjo vprašalnika RegHub se izvaja raziskava o izvajanju Direktive o izrabljenih vozilih 2000/53/ES. Omenjena direktiva ima naslednje cilje:

  • preprečiti nastajanje odpadkov vozil
  • spodbujati ponovno uporabo, recikliranje in druge oblike predelave izrabljenih vozil in sestavnih delov, da bi se zmanjšalo kopičenje odpadkov (plastika, ogljikovo vlakno, elektronika) in potreba po njihovem odstranjevanju
  • izboljšati okoljsko učinkovitost vse gospodarskih subjektov, vključenih  v življenjski cikel vozil

Direktiva je uvedla več povezav na ostale direktive, kot je npr. Direktiva o homologaciji motornih vozil.

Upoštevane so smernice iz Evropskega zelenega dogovora in Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo. Dejstvo je, da v EU beležimo 12 mio izrabljenih  vozil letno in 12 ton odpadkov. Težavo predstavlja 4 mio. vozil letno oz. 35%  t.i “manjkajočih” izrabljenih vozil, o katerih se ne poroča.

Vprašalnik je dosegljiv na povezavi:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegHubvprasalnikrabljeniavtomobili

Vsem zainteresiranim deležnikom lahko pošljemo vprašalnik po e-pošti iz naslova sekretariata RS KRVS.

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)