novice

Novica
Raziskava Interoperabilnost

Sekretariat RS KRVS je kontaktna svetovalna točka mreže RegHub. V poletnem času potekata dve raziskavi. Prva, Interoperabilnost, je namenjena zbiranju mnenj za izdelavo priporočil v zvezi z digitalizacijo storitev javne uprave za potrebe nemotenega čezmejnega in medsektorskega zagotavljanja le-teh. 

Namen:

  • spodbujati in podpirati izvajanje evropskih javnih storitev s pospeševanjem čezmejne in medsektorske operabilnosti
  • usmerjati javne uprave pri zagotavljanju evropskih javnih storitev podjetjem in državljanom
  • dopolniti in povezati različne nacionalne okvire interoperabilnosti na evropski ravni.

Vprašalnik izpolnijo vsi zainteresirani deležniki zagotavljanja storitev javne uprave na lokalni in regionalni ravni, dejavni na področju digitalne politike in inter-operabilnosti na splošno. Rok za izpolnitev vprašalnika: 5. 8. 2022

Povezava na vprašalnik:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegHubvprasalnikInteroperabilnost?surveylanguage=SL

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)