novice

Novica
VABILO na 5. redno sejo RS KRVS

Predsednik Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (RS KRVS) sklicuje 5. redno sejo, ki bo v sredo, 6. 7. 2022 v Mariboru v prostorih obnovljenega Sodnega stolpa.
Seja je sklicana z namenom obravnave novelirane verzije osnutka Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko Komisijo za obdobje 2021 – 2027. Na seji bodo imenovani tudi člani RS KRVS za programe čezmejnega sodelovanja Interreg SI-IT, SI-HR in SI-HU. Člani RS KRVS se bodo seznanili tudi z aktualnimi aktivnostmi v okviru mednarodnega sodelovanja RS KRVS.

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)