novice

Novica
Izvoljen podpredsednik Razvojnega sveta KRVS na 2. redni seji v Zagorju ob Savi

23. junija 2021 je v Zagorju ob Savi, v Delavskem domu, potekala 2. redna seja RS KRVS, na kateri je med drugim bil izvoljen novi podpredsednik, g. Tomaž Kordiš, predstavnik gospodarstva.

Poleg tega so se člani RS KRVS na seji seznanili z aktivnostmi na področju izvajanja mehanizma Dogovorov za razvoj regije, kjer se aktivno išče rešitve za vse uvrščene projekte v dogovor, za katere je zmanjkalo sredstev Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Državna sekretarka je prisotne informirala tudi z najnovejšimi aktivnostmi programiranja programskih dokumentov za obdobje 2021-2027 na področju Evropske kohezijske politike in Načrta za okrevanje in odpornost. 

V nadaljevanju seje so se člani seznanili s predvidenimi spremembami organizacijskega delovanja sveta in Poslovnika, ki pa ga bodo podrobneje obravnavali po predvideni spremembi Uredbe o delovanju razvojnih svetov. 

Ob koncu so člani potrdili Program dela s finančnim načrtom za leto 2021.

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)