dogodki

Razvojni svet
Redne seje Razvojnega sveta
Konstitutivna seja Razvojnega sveta KRVS za obdobje 2021-2027 - Krško, 05.05.2021

Ob začetku novega programskega obdobja evropske kohezijske politike 2021-2027 so člani na konstitutivni seji v Krškem:

-se seznanili z delom predhodne sestave razvojnega sveta v letu 2020, s pregledom ključnih aktivnosti v celotnem obdobju 2014-2020,

-izvolili novega predsednika, ki je župan Mestne občine Maribor, g. Arsenovič,

-se seznanili s stanjem izvajanja mehanizma dogovora za razvoj regije in programiranjem za programsko obdobje 2021-2027,

-obravnavali osnutka sprememb poslovnika o delu in program dela za leto 2021, ki ju bodo dodelali in potrjevali na prihodnji seji.

Dvorana s predsedujočimi in z udeleženci sejeFotografija: Staša Zabukošek, MGRT

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)