novice

Novica
Komuniciranje in promocija v okviru evropske kohezijske politike 2021-2027

Z letom 2021 smo formalno vstopili v novo finančno perspektivo, kljub dejstvu, da smo še globoko v izvajanju perspektive 2014-2020. Vedno bolj pomemben vidik izvajanja evropske kohezijske politike postaja njeno komuniciranje. 

Regulativni okvir za komuniciranje na področju kohezijske politike se je skozi programska obdobja postopoma razvijal, od preprostih zahtev po obveščanju javnosti do obveznosti, ki komunikacijo vidijo kot strateško funkcijo programov. Nove določbe za obdobje 2021–2027 podpirajo ta pristop. Komunikacijska strategija postaja integralni del programov, uvaja se enoten nacionalni spletni portal za vse sklade, za komuniciranje in promocije bo potrebno nameniti najmanj 0,3 % vrednosti programov. Države članice morajo zagotoviti posebno vidnost strateških operacij, uvaja se obvezna napoved javnih razpisov in njihovo kvartalno posodabljanje. Pripraviti je potrebno tudi nacionalno vizijo uporabnega približevanja evropske kohezijske politike državljanom skozi učinkovito odzivnost na njihova vprašanja in predloge preko interaktivne kohezijske svetovalke Eme.

Za zagotovitev izvedbe zgornjega koncepta in učinkovitega usklajevanja komuniciranja je bistvenega pomena ustanovitev nacionalne mreže, ki bo vključevala tako deležnike na organih upravljanja in posredniških organih, kot deležnike na nivoju kohezijskih regij. To bo ključna platforma za izmenjavo strokovnega znanja in razvijanje skupnih pristopov. Sestajala se bo redno, vsaj dvakrat letno, občasno tudi z udeležbo Evropske komisije in drugih partnerjev.

V kohezijski regiji Vzhodna Slovenija bomo zagotovili komunikatorja in njegovega namestnika, ki bo aktivno sodeloval pri izvajanju nalog komuniciranja in promocij evropske kohezijske politike na nivoju kohezijske regije. 

Kratek priročnik komuniciranja v obdobju 2021-2027 povzema ključne aktivnosti v obdobju 2021-2027 in spremembe glede na predhodno programsko obdobje.

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)