novice

Novica
Objavljeno Poročilo o izvajanju EKP 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2020

Vlada RS je 66. redni seji 24. marca sprejela Poročilo o izvajanju EKP 2014-2020 do konca decembra 2020 in ga poslala Državnemu zboru RS.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko od januarja 2014 do konca decembra 2020 izdala za 3,2 milijarde evrov oziroma za 104 odstotke razpoložljivih sredstev (EU del) odločitev o podpori za javne razpise, programe in projekte, ki se nanašajo na cilj Naložbe za rast in delovna mesta.

Vlada je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za infrastrukturo naložila, da do 31. maja 2021 določijo morebitni ostanek evropskih kohezijskih sredstev na mehanizmu Dogovor za razvoj regij. Prav tako morajo pripraviti analizo stanja izvajanja projektov v tem okviru in o tem poročati vladi.

Poudarki za KRVS:

  • v 2020 dosežen velik napredek pri certificiranih izdatkih ESRR : + 60 % oz. 240 mio €,
  • na PO3 (spodbujanje podjetništva) že 132 % izdanih Odločitev o podpori, tudi zaradi ukrepov za odpravo ali lajšanje posledic epidemije COVID-19, 
  • Mehanizem DRR za področje izvajanja EKP je bil gotovo vpeljan z dobrimi nameni, izkazal pa se je kot dodatna administrativna ovira pri črpanju EU sredstev. Za naslednjo finančno perspektivo bo zato potrebno opraviti evalvacijo izvajanja tega sistema s ciljem bolj učinkovitega, hitrejšega in bolj operativnega izvajanja projektov na lokalni oz. regionalni ravni.

 

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)