novice

Novica
Zavezništvo za kohezijo (#Cohesion Alliance): poziv nacionalnim vladam, da regije in mesta vključijo v pripravo načrtov za okrevanje po pandemiji COVID-19 ter preprečijo razkorak zaradi cepiv v Evropi.

Zavezništvo za kohezijo ( #Cohesion Alliance ) – vseevropsko zavezništvo 12 000 podpisnikov , ki se zavzemajo za močnejšo kohezijsko politiko po letu 2020 – pred zasedanjem Evropskega sveta poziva države članice, naj sodelujejo z lokalnimi in regionalnimi oblastmi pri oblikovanju, izvajanju in upravljanju nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Poziva tudi nacionalne parlamente, naj čim prej ratificirajo sklep o virih lastnih sredstev, da bo Evropska komisija lahko na kapitalskih trgih najela posojila v višini do 750 milijard evrov za odpravo negativnih posledic krize zaradi COVID-19. Poleg tega zavezništvo svari voditelje EU pred tveganjem tekmovanja za cepiva, ki lahko poglobi neenakosti med evropskimi regijami, mesti in vasmi.

Lokalne in regionalne oblasti se že od začetka v prvih vrstah soočajo z zdravstveno krizo in bodo imele ključno vlogo pri pravičnem, trajnostnem in odpornem okrevanju po vsej Evropi. Pri pripravi nacionalnih načrtov okrevanja v državah članicah je postalo jasno, da v številnih državah regije, mesta in občine ter socialno-ekonomski partnerji niso smiselno vključeni v proces načrtovanja .

Uspešnost okrevanja Evrope bo odvisna od okrevanja njenih regij, vasi, krajev in mest. Potrebe teh so raznolike, učinkovito okrevanje pa je mogoče le, če priznamo in obravnavamo številne izzive in razlike, s katerimi se soočajo vsa evropska območja, od podeželskih in najbolj odročnih do najbolj urbaniziranih, od otokov do gorskih, redko poseljenih in obmejnih regij. Naložbe morajo biti v skladu s potrebami na terenu. Brez pravega vpliva lokalnih in regionalnih oblasti pri oblikovanju, izvajanju in upravljanju nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost obstaja resno tveganje, da bodo številne regije zapostavljene. Lokalne in regionalne oblasti so pristojne za tretjino javnofinančnih odhodkov in polovico javnih naložb v EU. Brez njihovega sodelovanja ne bo pravega okrevanja.

Evropska solidarnost se kaže v ukrepih, ki dokazujejo, da je kohezija temeljna vrednota EU. Zato pozivamo vse države članice, naj pri oblikovanju, izvajanju in upravljanju nacionalnih načrtov za okrevanje , ki jih je treba predložiti Evropski komisiji do konca aprila, sodelujejo v partnerstvu z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, socialno-ekonomskimi partnerji in civilno družbo . Poudarjamo, da je treba v tem procesu v celoti spoštovati načeli partnerstva in upravljanja na več ravneh ter uporabiti lokalni pristop.

Zavezništvo za kohezijo je kot zgodovinski trenutek za Evropsko unijo pozdravilo vzpostavitev instrumenta Next Generation EU v vrednosti 750 milijard evrov, znanega tudi kot načrt okrevanja za Evropo . Zdaj je čas, da se največji naložbeni načrt, ki ga je kdaj koli oblikovala EU, začne izvajati. Vendar preveč držav članic doslej še ni ratificiralo sklepa o virih lastnih sredstev , tj. zakonodajnega akta, ki bi Evropski komisiji omogočil, da si na kapitalskem trgu izposodi do 750 milijard evrov za odpravo posledic krize zaradi COVID-19. Hitra ratifikacija tega sklepa v vseh državah EU je ključnega pomena, da se z novimi sredstvi pospeši okrevanje v Evropi. Nacionalni parlamenti morajo zato sklep čim prej ratificirati.

Evropska solidarnost pomeni tudi sodelovanje pri resnično evropski kampanji cepljenja. Razdrobljena kampanja ne koristi nikomur in lahko s povečanjem neenakosti med evropskimi regijami ogrozi okrevanje. Zato zavezništvo za kohezijo pred evropskim vrhom svari voditelje EU pred tveganjem tekmovanja za cepiva na terenu. EU, regionalne in nacionalne vlade pozivamo k tesnemu sodelovanju, ki bo omogočilo izpolnjevanje potreb in pričakovanj vseh naših državljanov.

Na vso moč si moramo prizadevati za preprečevanje „razkoraka na področju cepiv“, ki lahko poveča neenakosti med našimi regijami, mesti in vasmi.

Dodatne informacije: CohesionAlliance@cor.europa.eu

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)