dogodki

Dogodek
EU kohezijska politika: lansiranje prenovljenega EU SPI 2020 kazalnika (kazalnik družbenega napredka)

V okviru kohezijske politike, ki je glavna naložbena politika EU, se letno s 50 milijardami € spodbuja rast in izboljšuje kakovost življenja v vseh regijah EU, zlasti v manj razvitih regijah. Glavni kazalnik za dodeljevanje sredstev je trenutno BDP.

Pred desetletjem je GD REGIO razvil dodatni indeks regionalne konkurenčnosti, da bi regijam pomagal prepoznati njihove gospodarske prednosti in slabosti. Temu indeksu se od 2016 pridružuje tudi prva verzija regionalnega kazalnika družbenega napredka EU (EU SPI). Ta lahko trenutno regijam EU pokaže, katero od njihovih družbenih vprašanj zahteva več pozornosti.

Danes Komisija objavlja prenovljeni kazalnik družbenega napredka EU za leto 2020 (EU-SPI), da bi oblikovalcem politik in zainteresiranim stranem pomagala razviti boljše politike in ključne naložbene prednostne naloge z jasnimi in merljivimi cilji za reševanje socialnih vprašanj po vsej Uniji.

Komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira je komentirala: „EU-SPI meri sposobnost držav članic in regij EU za izpolnjevanje osnovnih človekovih potreb ljudi, izboljšanje in ohranjanje kakovosti njihovega življenja ter zagotavljanje življenjskih pogojev v celoti potencial. Je koristno orodje za natančno prilagajanje posegov v programe regionalnega razvoja in usmerjanje sredstev EU v tista področja, ki lahko znatno povečajo življenjski standard. “

EU-SPI 2020 presega filozofijo BDP, želi odražati boljši družbeni razvoj, razkriva, da se socialne razlike v regijah EU še vedno močno razlikujejo. Nordijske države delujejo precej dobro, države jugovzhoda pa zaostajajo. Večina regij EU dobro izpolnjuje osnovne človekove potrebe, kot so prehrana in osnovna zdravstvena oskrba, voda in sanitarne storitve, zavetje in osebna varnost.

Rezultati se razlikujejo glede bolj vmesnih kazalcev družbenega razvoja, kot so dostop do osnovnega znanja, dostop do informacij in komunikacije, zdravje in dobro počutje ter kakovost okolja. Največ razlike so povezane z indikatorji priložnosti, to so osebne pravice, osebna svoboda in izbira, strpnost in vključenost, dostop do naprednega izobraževanja in vseživljenjskega učenja.

Več o pilotnem projektu EU SPI, ki je s svojim izvajanjem prispeval k celoviti prenovi kazalnika EU SPI, si lahko preberete na njegovi spletni strani.

Podrobnosti o novem EU SPI 2020 kazalniku so dosegljive na spletni strani GD REGIO.

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)