dogodki

Dogodek
9. dopisna seja Odbora za spremljanje izvajanja Operativnega programa EKP 2014-2020

V obdobju med 25. in 27. novembrom je potekala 9. dopisna seja OzS, na kateri so člani obravnavali spremembe in dopolnitve Operativnega programa in vključitev ukrepov pobude React-EU, predlog spremembe meril za izbor operacij v okviru izvajanja OP EKP 2014-2020 ter potrjevali nove člane Odbora za spremljanje izvajanje OP 2014-2020. Vsi predlagani sklepi so bili potrjeni.

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)