novice

Novica
Osnutek pokrajinske zakonodaje je nared

Strokovna skupina pod vodstvom izr. prof.  dr. Boštjana Brezovnika je pripravila osnutek pokrajinske zakonodaje, s katero predlaga teritorialno členitev Republike Slovenije na 8-10 pokrajin s posebnim statusom Ljubljane in Maribora. Poleg tega je pripravljen osnutek ureditve pravnega statusa pokrajine, njenih nalog in organizacije, sodelovanje prebivalcev pri odločanju, urejanje financiranja pokrajin,…

Več o postopku in sodelovanju s predlogi in pripombami na objavljeno gradivo si lahko preberete na spletni strani www.pokrajine.si

Osnutek pokrajinske zakonodaje je dostopen tu.

Karta predloga delitve Slovenije na 10 pokrajin, s posebnim statusom LJ in MB

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)