dogodki

Dogodek
Spletni seminar programa Interreg SI-AT 2021-27

Spletni seminar (webinar) v slovenskem jeziku bo potekal:

v petek, 13. novembra 2020 od 9.30 do 12.30.

Rok za prijavo je 11. november 2020.

Cilji spletnega seminarja so: 

  • seznaniti širšo javnost z osnovno usmeritvijo prihodnjega programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027, 
  • predstaviti in razpravljati o možnih ukrepih in razlogih za izbor/neizbor specifičnih ciljev,  
  • povabiti in motivirati udeležence za podajo komentarjev in povratnih informacije o osnutku dokumenta o ciljih politik.  

V okviru spletnega seminarja, ki je odprt za vse zainteresirane deležnike, bodo (z enakim dnevnim redom) dodatno k spletni anketi podrobneje predstavljeni proces programiranja in predhodne strateške usmeritve z možnostjo interaktivnih razprav.

Prosimo, registrirajte se tukaj: PRIJAVA NA SPLETNI SEMINAR

The Managing Authority / Joint Secretariat of the CP Interreg V-A SI-AT

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)