novice

Novica
7. redna seja Odbora za spremljanje izvajanja OP EKP 2014-2020

V torek, 29. septembra z začetkom ob 9:30 uri, je potekala redna seja Odbora za spremljanje. Seja je bila organiziranja preko videokonference. Na njej so se člani seznanili z in obravnavali poročila o izvajanju OP EKP 2014-2020 v letu 2019.

Seznanili so se tudi z izhodišči za spremembo meril in operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Poleg manjših prilagoditev kazalnikov in sredstev po prednostnih naložbah, prilagojenih dejanski predvideni dinamiki izvajanja projektov, bo ključna sprememba OP EKP 2014-2020 v vključitvi ukrepov pobude REACT-EU, ki bodo omogočili hitro in kakovostno naslavljanje ukrepov, vezanih na pandemijo COVID-19.

Podrobnejša gradiva so objavljena tu

 

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)