dogodki

Dogodek
Razvojna konferenca Razvojnega sveta KRVS

V Slovenski Bistrici, viteški dvorani gradu, je v četrtek 12. septembra 2019 potekala razvojna konferenca Razvojnega sveta kohezijske regije vzhodna Slovenija.

Konference, katere glavni cilj je bil pripraviti osnutke za strokovno podlago za prednostna razvojna področja in aktivnosti KRVS v programskem obdobju 2021 – 2027, se je udeležilo več kot 100 županov, direktorjev regionalnih razvojnih agencij, zbornic in agencij ter strokovnih sodelavcev.

V poročilu si lahko preberete podrobnosti dogodka.

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)