dogodki

Razvojni svet
Redne seje Razvojnega sveta
redna seja RS KRVS - Rimske Toplice, 28.11.2019

V četrtek, 28. novembra 2019 so se članice in člani RS KRVS zbrali na 18. redni seji v Rimskih toplicah. 

Glavne teme so bile:

  • potrditev Strateških izhodišč razvoja KRVS,
  • seznanitev z izvajanjem EKP, projektov DRR in pripravo dopolnitve dogovorov,
  • seznanitev s težavami počasnega pregleda vlog PO MOP in zahteva po sklicu sestanka na ravni PO,
  • vključitev RS KRVS v proces priprave naložbenih potreb RS,
  • imenovanje predsednika RS KRVS, dr. Žagarja v delovni skupini za pripravo Partnerskega sporazuma in Operativnega programa,
  • priprava izhodišč za sestanek s predstavniki Evropske komisije 3. decembra.
Vabilo na 18. redno sejo RS KRVS
Zapisnik 18. redne seje RS KRVS

 

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)