razvojni-svet

?
Delovna skupina RS KRVS

Na podlagi dogovora predsednika sveta s člani je bila ustanovljena delovna skupina RS KRVS z namenom, da se direktorji regionalnih
razvojnih agencij, predsedniki razvojnih svetov in predsedniki svetov razvojnih regij večkrat letno sestanejo in bolj podrobno
seznanijo s tekočimi zadevami iz pristojnosti razvojnega sveta.

Delovna skupina RS KRVS
Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)