dogodki

Dogodek
redna seja RS KRVS v Pivoli pri Hočah, 19. junija 2020

Kratka napoved redne seje

19. redna seja je potekala v petek, 19. junija 2020 v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli.

Na seji so člani obravnavali izzive pri izvajanju mehanizma Dogovor za razvoj regije in se seznanili z izvajanjem Evropske kohezijske politike 2014-2020 ter Odbora za spremljanje.

Poseben vsebinski sklop je bil posvečen majskemu prenovljenemu predlogu Evropske komisije za večletni finančni okvir 2021-2027, vsebinam novega Sklada za pravični prehod in Načrta za okrevanje ter vključevanju sveta v proces načrtovanja. 

Ob koncu so se članice in člani seznanili s Poročilom o delu Razvojnega sveta v 2019 in Programom dela s finančnim načrtom za leto 2020 in ju tudi potrdili.

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)