infografika

Člani Razvojnega sveta KRVS podali soglasje k vsebini osnutka Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 – 2027

07.07.2022

Na 5. redni seji Razvojnega sveta KRVS je bila soglasno potrjena vsebina novelirane različice Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 – 2027, ki jo je 29. 6. pripravil SVRK. Na tej osnovi bo v naslednjih tednih potekala priprava Programa EKP za obdobje 2021 – 2027.

preberi več

Raziskava RegHub – Izrabljeni avtomobili

05.07.2022

S pomočjo vprašalnika RegHub se izvaja raziskava o izvajanju Direktive o izrabljenih vozilih 2000/53/ES. Omenjena direktiva ima naslednje cilje: preprečiti nastajanje odpadkov vozil spodbujati ponovno uporabo, recikliranje in druge oblike predelave izrabljenih vozil in sestavnih delov, da bi se zmanjšalo kopičenje odpadkov (plastika, ogljikovo vlakno, elektronika) in potreba po njihovem odstranjevanju izboljšati okoljsko učinkovitost vse … Continue reading “Raziskava RegHub – Izrabljeni avtomobili”

preberi več

Raziskava Interoperabilnost

05.07.2022

Sekretariat RS KRVS je kontaktna svetovalna točka mreže RegHub. V poletnem času potekata dve raziskavi. Prva, Interoperabilnost, je namenjena zbiranju mnenj za izdelavo priporočil v zvezi z digitalizacijo storitev javne uprave za potrebe nemotenega čezmejnega in medsektorskega zagotavljanja le-teh.  Namen: spodbujati in podpirati izvajanje evropskih javnih storitev s pospeševanjem čezmejne in medsektorske operabilnosti usmerjati javne … Continue reading “Raziskava Interoperabilnost”

preberi več
Napoved dogodkov
Strateška izhodišča razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in Program dela Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija za leto 2020
Predstavitev regije

Predstavitev kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS)

Slovenija je za potrebe izvajanje evropske kohezijske politike in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem, razdeljena na dve regiji: Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (KRVS) in Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (KRZS).
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija teritorialno povezuje osem razvojnih regij: Pomursko, Podravsko, Koroško, Savinjsko, Zasavsko, Posavsko, Jugovzhodno Slovenijo in Primorsko-notranjsko regijo .

Iz njih prihaja 40 predstavnikov (pet iz posamezne razvojne regije), ki sestavljajo Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Predsednik Razvojnega sveta KRVS  je Aleksander Saša Arsenovič, podpredsednika trenutno še nima.

Sekretar razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija je Urška Jambrovič.

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)