infografika

Udeležba na mednarodnem dogodku Skupščine evropskih regij

14.06.2024

Predstavnica Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija Brina Lazar se je te dni skupaj z direktorico Regionalne razvojne agencija za Podravje-Maribor mudila v Gruziji, kjer sta se udeležili Generalne skupščine in srečanja članov Assembly of European regions (AER) v Batumiju. V okviru dogodka sta za člane delovne skupine za področje bioekonomije organizirali in uspešno izvedli … Continue reading “Udeležba na mednarodnem dogodku Skupščine evropskih regij”

preberi več

Regionalni dnevi 2024

21.05.2024

Letošnji Regionalni dnevi z naslovom Demografija, kadri, regionalni razvoj so potekali 16. in 17. maja v Novem mestu in so bili organizirani s strani Geografskega inštituta Antona Melika, Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstva za naravne vire in prostor, Slovenskega regionalno razvojnega sklada in Združenja regionalnih razvojnih … Continue reading “Regionalni dnevi 2024”

preberi več

Svet KRVS sodeluje v javnih razpravah k pripravi predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

21.09.2023

Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija aktivno sodeluje v javnih razpravah k pripravi predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Tako se je predsednik Sveta KRVS, Aleksander Saša Arsenovič, v Kranju v začetku meseca udeležil prve javne razprave, ki je bila predvsem namenjena regijam in Regijskim razvojnim agencijam.   15.9.2023 je v okviru Sejma … Continue reading “Svet KRVS sodeluje v javnih razpravah k pripravi predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja”

preberi več
Napoved dogodkov
Strateška izhodišča razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in Program dela Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija za leto 2020
Predstavitev regije

Predstavitev kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS)

Slovenija je za potrebe izvajanje evropske kohezijske politike in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem, razdeljena na dve regiji: Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (KRVS) in Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (KRZS).
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija teritorialno povezuje osem razvojnih regij: Pomursko, Podravsko, Koroško, Savinjsko, Zasavsko, Posavsko, Jugovzhodno Slovenijo in Primorsko-notranjsko regijo .

Iz njih prihaja 40 predstavnikov (pet iz posamezne razvojne regije), ki sestavljajo Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Predsednik Razvojnega sveta KRVS  je Aleksander Saša Arsenovič, podpredsednik je Tomaž Kordiš

Sekretar razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija je Brina Lazar.

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)