Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija v sodelovanju z RRA Koroška, sodeluje kot partner v mednarodno financiranem projektu YOUTHopia, ki je usmerjen v medijsko vodeno komunikacijsko kampanjo o ozaveščanju mladih o ciljih in možnostih iz naslova kohezijske politike, k uresničevanja nalog Evropske Komisije in regij pri izvajanju kohezijske politike in spodbujanje dialoga med deležniki, ki so predvsem mladi in oblikovalci kohezijske politike.

Prav tako pa v okviru projekta vzpodbujamo novinarstvo pri mladih in na to vezano pravilno komunikacijo.

V okviru projekta se bo v Mariboru organizirala 4-dnevna brezplačna delavnica, ki bo potekala v angleškem jeziku, pod okriljem in v izvedbi medijskega partnerja v projektu, Cafébabel. Usmerjena bo v prenos znanja in učenja novih veščin za mlade novinarje in mlade zainteresirane za novinarstvo.

Delavnica bo potekala od ponedeljka 12.6.2023 do četrtka 15.6.2023.

Več o vsebinah delavnice in prijavnem obrazcu, si lahko preberete tukaj.