V petek, 8. marca 2019 so se članice in člani RS KRVS zbrali na 16. redni seji v Novem mestu. 

Glavne teme so bile:

  • seznanitev s spremembami članov,
  • seznanitev s črpanjem sredstev EKP, izvajanjem DRR in težavami pri izvajanju,
  • izhodišča za programiranje EKP po 2020,
  • poročilo o delu 2018 in program dela 2019.