novice

Novica
Sprejeta strateška izhodišča razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Na 18. redni seji Razvojnega sveta KRVS 28. novembra 2019 v Rimskih Toplicah so bila soglasno sprejeta Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Dokument bo pomembna osnova prizadevanjem Razvojnega sveta za razvojni preboj regije kot tudi pripravi programskih dokumentov, ki bodo naslavljali prihodnje večletno obdobje izvajanja evropske kohezijske politike (EKP) v Sloveniji. V luči odprave razvojnega zaostanka in statusa regije kot manj razvite regije je potrebno tudi programirati programske dokumente EKP.

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)