razvojni-svet

?
Člani in nadomestni člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Predsednik, podpredsednik in člani sveta delujejo nepoklicno in niso upravičeni do sejnin. Vsako razvojno regijo zastopa v svetu kohezijske
regije 5 članov, ki so predstavniki občin, razvojnih agencij, gospodarstva in nevladnih organizacij.

Seznam članov in nadomestnih
članov Razvojnega sveta
kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Interaktivni zeljevid regije
primorsko-notranjska jugovzhodna-slovenija posavska zasavska savinjska koroska podravska pomurska

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Statistični podatki za leto 2018

1.089.717 (prebivalcev)

12.433 km2 (površina)

60,2 (st. aktivnega preb.)

85.638 (št. podjetij)

16.159 EUR (BDP/preb.)

1.625,81 (povp. bruto plača)